Over de ASVB
Met meer dan 220 leden en een grote groep vrijwilligers proberen we met veel enthousiasme te voldoen aan wat zo mooi verwoord is in onze statuten:

De vereniging stelt zich ten doel:
  a. het bevorderen van deelname aan activiteiten voor mindervalide en valide deelnemers;
  b. het bevorderen van integratie tussen mindervalide en valide deelnemers;
  c. samen te werken met instanties die op het terrein van de vereniging werkzaam zijn.
  d. alles te doen wat met het vorenstaande verband houdt en bevorderlijk kan zijn.

Op het ogenblik hebben we 9 verschillende activiteiten voor jong en oud maar allen met dezelfde (bovenstaande) doelstellingen.

Meer weten over een activiteit? Klik dan op de betreffende activiteit in het linker menu.

Liever persoonlijk contact? Per activiteit staat een naam met telefoonnummer of mailadres.